Tuntunan Dalam Iedul Qurban


 ‘Ied berasal dari kata al-Aadah yang berarti kebiasaan dan menurut Ibnul Arabi Hari raya itu disebut Ied, karena hari itu kembali muncul setiap tahunnya dengan membawa kegembiraan baru. Iedul Qurban adalah salah satu hari raya di antara dua hari raya kaum muslimin, dan merupakan rahmat Allah SWT bagi umat Muhammad SAW. Umat Islam patut bersyukur kepada Allah SWT yang telah mensyariatkan dalam agama ini dua hari raya tersebut. Continue reading

%d bloggers like this: