Mengenal Nama-Nama Mufasir Masa Sahabat dan Tabi’in


tafsir sahabat dan tabiinKata orang ‘tak kenal maka kenalan’, peribahasa itu saya pakai di postingan ini buat lebih mengenal nama-nama Ahli tafsir masa Sahabat dan Tabi’in, semoga dengan lebih mengenal mereka akan menambah khazanah keilmuan mendekatkan kita untuk lebih mengenal ulama-ulama Islam  dalam bidang tafsir. Continue reading

Thuruq Tafsir Menurut Ibnu Taimiyyah


quran-radio-banner

Menurut Dadang Darmawan bahwa Istilah tafsir bil ma’tsur baru ditemukan melalui tafsir yang ditulis oleh As-Suyuthi berjudul Ad-Duur Al-Mantsur fit Tafsir bil Ma’tsur, dimana beliau menyebutkan bahwa terminologi tersebut dapat ditelusuri hingga zaman Ibnu Taimiyyah. Dan memang dalam Muqaddimah fi Ushulit Tafsir definisi demikian disampaikan oleh Ibnu Taimiyyah, tetapi ia tidak mengistilahkannya dengan tafsir bil ma’tsur, ia hanya menyebutnya ahsanu thuruq tafsir.

  Continue reading

%d bloggers like this: