Yahudi Dan Syiah


yahudi dan syiahSejak dahulu bangsa Yahudi sudah dikenal sebagai biang pemalsu kitab-kitab suci yang diwahyukan oleh Allah swt. Kitab Taurat yang dibawa oleh nabi Musa as telah diacak-acak dan sirsak habis hingga menjadi kitab yang sama sekali tidak bernilai lagi. Begitu juga dengan kitab Injil, telah mereka campuri dengan karya para Hakhom. Terhadap Al-Quran mereka tidak mampu berbuat apa-apa karena semua yang ada dalam Al-Quran sangat autentik dan tak mungkin dipalsukan walau satu huruf pun. Allah swt sendiri yang menjamin kesucian kitab Al-Quran ini. Continue reading

Mengenal Syiah Lebih DekatsyiahSejarah Awal Syiah

Syiah secara bahasa mempunyai arti “Sekumpulan orang yang menyepakati suatu perkara, pengikut seseorang atau pendukung”. (Tahdzibu al-Lughah 3: 61). Sedangkan menurut istilah bermakna mereka yang berkedok dengan slogan kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib beserta anak cucunya, bahwasannya Ali bin Abi Thalib lebih utama dari seluruh shahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin, demikian pula anak cucunya sepeninggal beliau. (Al-Fishal fil-milali wal-ahwa wal-nihal, Ibn Hazm 2:113).

Continue reading

%d bloggers like this: