Kritik Untuk Grup Debu


image

Pertama kali dengar lagu Debu waktu saya masih SMA di Cirebon, waktu itu saya dan teman-teman mendapatkan undangan untuk menghadiri acara santunan anak yatim dan dhuafa se kota Cirebon, salah satunya pesantren kami. Waktu itu di pesantren saya biasa mendengar lagu religi berbahasa Arab yang bermuansa semangat dan perjuangan.

Kemudian saya baru lihat lagi semalam di acara LoveLifeLead di Ciputra Artpreneur yang diadakan oleh ISN, ketika saya melihat performa grup Debu (kumpulan pemusik yg didominasi imigran asal AS) di acara itu, saya agak pusing dengan syair-syairnnya karena kurang membumi dan sulit dipahami menurut saya. Selain itu nuansa sufistik sangat kental di lagu Debu.
Continue reading

Tanya Jawab tentang Tasawuf


tasawufBanyak praktek keagamaan di dunia Islam saat ini terjerumus dalam paham mistis yang disebarkan oleh para penganut paham tasawuf (sufi) yang menyimpang. Mereka menjauhkan umat dari dua sumber agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan menggantinya dengan ajaran-ajaran filsafat dan mistis yang bercampur syirik.

 Maka, kemudian kita mengenal ajaran-ajaran asing tentang fana’, mukasyafah, wali-wali yang lebih suci dari nabi Muhammad saw, permohonan kepada para penghuni kubur, dan berpuncak pada faham Wihdatul Wujud yang panteistis. Ajaran-ajaran seperti ini tak pernah dijumpai dalam kehidupan Islam di masa awal, di masa hidupnya nabi Muhammad saw, dan di masa para sahabat. Tapi anehnya, saat ini banyak umat Islam yang percaya kepada mereka. Continue reading

%d bloggers like this: