Arti Salafi


​Orang itu beraliran  pemahaman Tekstual. Dalil dalil yang dipakai adalah yang sesuai saja dengan pendapatnya.

Mereka menamakan diri mereka SALAFI…. padahal kita juga salafi.

Arti Salafi 

Adalah ulama terdahulu termasuk para sahabat.

Nah nama ini mereka pakai, maka kelompok mereka , mereka sebut salafi selain mereka SUDAH KELUAR DARI AJARAN YANG BENAR. Mereka menganggap mereka PALIIIIIIIING BENAR selain mereka SESAT😳.

Padahal mereka aliran tekstual yang

TIDAK MENERIMA pendapat ulama ulama yang lain selain ulama yang sealiran,  padahal ulama ulama lain JUGA BERDASARKAN HADIST NABI YANG SHOHIH.Pendekatan salafi dengan KEANGKUHAN bahwa dialah paling benar, yang lain salah, TIDAK SESUAI dengan NABI.

Judgement SESAT.. NERAKA .. kepada selain mereka . Menghakimi orang lain sesat adalah KESALAHAN FATAL orang orang yang beraliran salafi.
Contoh orang tadi SOMBONG MENANTANG 

“Mana dalil.Nabi pernah membaca Alquran dikuburan ?…TIDAK ADA…”

NABI hanya ziarah kubur doa lalu pulang..
Saya jawab tantangan orang sombong tadi :
 أن الصلاة على الجنازة

 في المقبرة جائزة.

Pendapat pertama
: shalat jenazah di kuburan hukumnya boleh.

وقال بذلك بعض الحنفية ، والمالكية ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وقال به الظاهرية   
Yang berpendapat demikian adalah sebagain ulama’ Hanafiyah dan Malikiyah, madzab Hanabilah dan Dzhahiriyah.
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
Ulama’ yang berpendapat demikian berdalil dengan dalil-dalil berikut ini :
 – حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: إن امرأة سوداء كانت تقم المسجد…، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها.. الحديث.
Hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata : “Sesungguhnya wanita berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid (meninggal dunia). . ., maka Nabi berkata : tunjukkanlah kepadaku kubur dia, maka para sahabat menunjukkan kepada beliau kuburan wanita tadi kemudian Nabi shalat jenazah untuknya.”
وهذا دليل على جواز صلاة الجنازة في المقبرة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم .
Hadits ini sebagai dalil akan bolehnya melakukan shalat jenazah di kuburan, berdasarkan perbuatan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam.
– وحديث ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، فكبر عليه أربعا وفي رواية قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه، وصفوا خلفه، وكبر أربعا .
Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma : “Sesungguhnya Rasulullahshallallahu ‘alaihi wa sallam shalat jenazah di kuburan setelah jenazah dikuburkan. Beliau melakukan shalat untuknya dengan empat kali takbir.” dan dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas berkata : “Rasulullah sampai ke kubur yang masih basah, maka beliau shalat baginya dan para sahabat membuat shaf di belakang beliau, lalu beliau shalat dengan empat kali takbir.”
فهذا الحديث دليل على أن المقبرة محل للصلاة على الجنازة سواء كان الميت في قبره أو خارج القبر . وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم تخصيص للنهي عن الصلاة في المقبرة.
Hadits ini sebagai dalil bahwa kuburan boleh dijadikan tempat shalat jenazah, sama saja apakah mayitnya sudah ada didalam kubur atau belum.

 Perbuatan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ini dalil yang mengkhususkan larangan shalat di kuburan.
– ما روي عن نافع قال: “لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع بين القبور، والإمام يوم صلينا علىعائشة أبو هريرة،  وحضر ذلك ابن عمر “
Riwayat dari Naafi’, dia berkata : “Sungguh kami telah melaksanakan shalat jenazah Aisyah dan Ummu Salamah di tengah-tengah Baqi’ diantara kubur. Yang menjadi imam kami pada waktu itu adalah Abu Hurairah, Ibnu Umar juga hadir ketika itu.”
فهذا الأثر دليل على جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة؛ لأن الصحابة الذين حضروا جنازة أم المؤمنينعائشة – رضي الله عنها – صلوا عليها وسط القبور بالبقيع، ولم ينقل عن أحد منهم نهي أو مخالفة لهذا الفعل. فدل ذلك على جوازه وإقراره.
Atsar ini menjadi dalil akan bolehnya shalat jenazah di kuburan. Karena para sahabat yang menghadiri jenazah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ‘anha mereka shalat jenazah untuk Aisyah ditengah-tengah pekuburan Baqi’. 

Dan tidak dinukil dari salah seorang diantara mereka yang melarang atau menyelisihi perbuatan tersebut. 

Maka ini menunjukkan akan boleh dan tetapnya perbuatan tersebut.

Hadist hadist tadi diatas SHOHIH diantara perawinya HR Muslim.
Kalau sholat jenazah bagaimana caranya ? 

Tentu ada baca ALFATIHAH..

Ingaaaaaat ALFATIHAH adalah umul kitab, induknya alquran. Jadi secara langsung beliau baca AlQuran.

Nah jangan dipahami zaman Nabi ada alQuran seperti zaman sekarang (buku). Zaman itu belum ada bentuk buku, pengumpulan alQuran setelah Nabi wafat, zaman khalifah Abu Bakar dan ditulis zaman Khalifah Usman bin Afan.

Jadi Nabi terbukti baca Alquran dikuburan dengan hadist shohih.
Itu semua sebagian pendapat ulama ulama yang berbeda dg orang orang beraliran tekstual (salafi). Padahal ulama ulama  BESARULAMA ULAMA SALAFI (terdahulu).. tidak beraliran tekstual dan berdasarkam hadist.
Ini baru 1 point kecil aja…

Bamyak yg harus dikomentarin sih…😀

Sumber: Komentar Ust Arifin Jayadiningrat terhadap ceramah Ust Salafi di Video berikut

Memahami Metode Tafsir Yang Benar


Memahami Metode Tafsir Yang BenarSebagian orang berpendapat bahwa penafsiran ulama terdahulu terhadap Al Qur’an sudah tidak sesuai dengan konteks dan kondisi sekarang. Karenanya, perlu ada penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al Qur’an agar sesuai dengan konteks kekinian. Dasar mereka. kaidah ushul fiqih yang berbunyi, “Alhukmu yataghoiyaru bi taghoiyuril amkinati wal azminati (Hukum itu berubah berdasarkan perubahan tempat dan jaman).”

Berdasar kaidah ini mereka berpendapat bahwa upaya tafsir ulang, walau terhadap ayat-ayat muhkamat sekalipun, dianggap sebagai dinamisasi ayat-ayat Al Qur’an dan prestasi akal yang brilyan.

Imam Asy-Saukani, Pengarang Tafsir Fathul Qadir


Imam Asy-Saukani, Pengarang Tafsir Fathul QadirNama Mufassir

Imam Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdullah asy-Syawkani, ash-Shan’ani, al-Qadhi.

Nama Kitab

Fath-hul Qadiir al-Jaami’ Bayna Fannay ar-Riwaayah Wa ad-Diraayah Min ‘Ilm at-Tafsiir.

Continue reading

Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, Pengarang Tafsir As-Sa’di


Tafsir As-Sa'diNama Mufassir

Beliau adalah Abu ‘Abdillah, ‘Abdurrahman bin Nashir bin ‘Abdullah bin Nashir as-Sa’dy at-Tamimy al-Qashimy, al-‘Allamah, seorang Mufassir dan ahli fiqih, pengarang banyak buku. (Untuk melihat biografinya, silahkan baca: Masyaahiir ‘Ulamaa` Najd, h.392; Mu’jam al-Mufassiriin, Jld.I, h.279)

 

Nama Kitab

Tafysiir al-Kariim ar-Rahmaan Fii Tafsiir Kalaam al-Mannaan.

Continue reading

%d bloggers like this: