Bagan Hubungan Kekerabatan Ahlu Bait Dan Sahabat


sahabatPokok pangkal ajaran Syiah adalah semua ajaran dari Imam-imam yang mereka katakan sebagai anggota Ahlul Bait. Pada saat yang sama mereka menolak semua ajaran dari pihak lain (AhlussunnahwalJama’ah). Syah juga menolak untuk mengakui 3 orang Khalifah pertama, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ketiga orang Sahabat ini oleh mereka telah dituduh “Merampas Kepemimpinan” Ali bin Abi Thalib.

Tetapi apakah sebenarnya yang dikatakan oleh semua tokoh Ahlul Bait tentang 3 orang sahabat utama itu? Bagaimana kecintaan Ahlul Bait terhadap Abu Bakar? Umar? Dan Utsman? Apa yang mereka (Ahlul Bait) lakukan berkenaan dengan keluarga Abu Bakar, Umar, dan Utsman? Benarkah Ali bin Abi Thalib beserta semua anak-anaknya menolak tiga orang sahabat utama itu? Continue reading

%d bloggers like this: