Kisah Pengantin Bidadari


Pengantin BidadariSyahdan, di Madinah, tinggallah seorang pemuda bernama Zulebid. Dikenal sebagai pemuda yang baik di kalangan para sahabat. Juga dalam hal ibadahnya termasuk orang yang rajin dan taat. Dari sudut ekonomi dan finansial, ia pun tergolong berkecukupan. Sebagai seorang yang telah dianggap mampu, ia hendak melaksanakan sunnah Rasul yaitu menikah. Beberapa kali ia meminang gadis di kota itu, namun selalu ditolak oleh pihak orang tua ataupun sang gadis dengan berbagai alasan.

Akhirnya pada suatu pagi, ia menumpahkan kegalauan tersebut kepada sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Continue reading

Ketika Manusia Menjadi Komoditi


trafficking humanManusia memiliki kedudukan yang tinggi dalam struktur kehidupan makhluk di alam semesta. Jin yang telah dicipta oleh Allah swt terlebih dahulu pun diperintahkan sujud kepada manusia kala itu, Nabi Adam as. Namun pada kenyataannya, muncullah sejarah perbudakan di muka bumi yang sering kali menimbulkan kerusakan. Islam sendiri pernah mengalami masa-masa itu bahkan pada masa Rasulullah saw sekalipun. Perbudakan?! Membuat manusia tak ubahnya barang komoditi yang bisa diperjualbelikan kepada orang-orang yang berdosa. Continue reading

Muslimah Kita Dan Miss World


muslimah kita dan miss worldKaum Muslimah tercipta dalam keadaan suci dan terjaga kehormatannya. Keadaan mereka bisa diibaratkan dengan para bidadari yang mulia, jauh dari jamahan tangan dan mata tak bertanggung jawab. Sebelum para pria yang memang benar-benar halal bagi mereka datang meminang mereka tak pernah sudi memperlihatkan kehormatan apalagi mengumbar mahkota kemuliaannya.

Allah swt memberikan gambaran keadaan bidadari yang suci dalam sebuah firman-Nya: “Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin.” (QS Ar-Rahman: 74) Continue reading

%d bloggers like this: