Tafsir Nabawi


المسجد-النبوي-الشريف-_-أرشيفية

Rasulullah adalah penafsir dan pensyarah utama Al Quran. Sebab pada waktu itu hanya beliau yang menjelaskan kepara para sahabatnya tentang pengertian lafadz dan makna yang terkandung di dalamnya. Mengkaji tafsir Rasulullah merupakan sebuah kajian yang memiliki bobot ilmiah yang sangat tinggi. Tafsir Rasulullah merupakan embrio karya-karya tafsir para ulama yang darinya bermunculan kitab-kitab tafsir, hadits dan berbagai macam disiplin ilmu lainnya dalam khazanah Islam yang membicarakan riwayat-riwayat Rasulullah dalam tafsir. Riwayat-riwayat ini memiliki peran yang sangat besar bagi perkembangan ilmu tafsir itu sendiri. Melalui riwayat-riwayat seperti inilah kajian ilmu tafsir dapat berkembang. Continue reading

Metode Tahfidhul Qur’an Pondok Pesantren Bina Qolbu Cisarua


Metode Tahfidhul Qur'an Pondok Pesantren Bina Qolbu CisaruaMenghafal Al-Qur’an di usia anak-anak merupakan suatu usaha untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup. Pondok Pesantren Bina Qolbu sebagai salah satu pondok pesantren di Cisarua telah menjalankan program Tahfidzul Qur’an pada jenjang Tsanawiyah (SMP) dan program Tahfidh satu tahun.

Program ini bertujuan untuk menanamkan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari, dengan program ini para santri diharapkan mampu membaca, menghafal, serta berusaha memahami isi dan kandungan ayat demi ayat Al-Qur’an, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Continue reading

Tips Menghafal Al Quran untuk Orang Dewasa


menghafal-alquran-dewasa

Allah menurunkan Al Quran agar umat muslim membacanya dengan baik, memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan. Untuk mencapai kepada kesempurnaan menerapkan ajaran Al Quran maka kita perlu menghafalkannya. Meski menghafal Al Quran itu hukumnya fardhu kifayah (wajib atas sebagian kaum muslim saja dan gugur dari sebagian yang lain), namun dalam prakteknya, menghafal Al Quran bagi setiap individu muslim dalam menegakkan ibadah kesehariannya hukumnya harus. Continue reading

16 Alasan Menghafal Al Qur’an


16 alasan menghafal al-quranSetidaknya itu yang harus kita renungkan sama-sama sebagai seorang muslim sejati. Ya, menghapal Al Qur’an merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan setiap muslim. Ia tidak akan bisa menerapkan Islam secara baik tanpa interaksi yang kuat dengan Al Qur’an sebagaimana para generasi sahabat dan salaf shaleh dahulu lakukan.

Untuk memotivasi kita agar bisa dekat Al Qur’an dan berjuang menghapalkan aya-ayatnya, maka setidaknya ada 16 alasan kenapa kita harus menghapal Al Qur’an. Continue reading

“Trauma Persepsi” Dalam Menghafal Al Qur’an


trauma persepsi dalam menghafal al-quranBetapa banyak kaum muslimin mengeluh, “Menghafal Al Qur’an itu susah amat yah. Sudah berkali-kali diulang-ulang dan menggunakan berbagai macam cara, tapi tetap saja hasilnya nol. Alias gak bisa hafal dan lengket.” Ini adalah bentuk ‘trauma persepsi’ tentang problematika seputar tahfizul Qur’an, yang bila dibiarkan lama-lama mengendap dalam pikiran Anda akan menjadikan Anda tidak lagi bergairah ketika dihadapkan dengan Al Qur’an dalam berbagai sisi manapun. Maka berhati-hatilah…! Continue reading

Penelitian Ilmiah Pengaruh Bacaan Al-Qur’an pada Syaraf, Otak dan Organ Tubuh


penelitian pengaruh bacaan al-quran terhadap syaraf“Tak ada lagi bacaan yang dapat meningkatkan terhadap daya ingat dan memberikan ketenangan kepada seseorang kecuali membaca Al-Qur’an…”.

Dr. Al Qadhi, melalui penelitiannya yang panjang dan serius di Klinik Besar Florida Amerika Serikat, berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat Alquran, seorang Muslim, baik mereka yang berbahasa Arab maupun bukan, dapat merasakan perubahan fisiologis yang sangat besar. Continue reading

Hati-hati! Aplikasi Al-Quran buatan Ahmadiyyah Muslim Community


al-quran ahmadiyahBelum banyak pengguna smartphone yang mengetahui hal ini. Satu versi baru Al-Quran yang dikeluarkan oleh Apple App Store telah mengguris hati umat Islam. Aplikasi ini dibuat oleh kumpulan Ahmadiyyah dan Qadiani, dengan nama “The Holy Quran Arabic text and English translation”. Ayat-ayat al-Quran dalam versi ini diterjemah oleh Maulvi Sher Ali dan Ahmadiyyah Muslim Community yang jelas dinyatakan dalam keterangan di iPhone App Store itu.

Continue reading

%d bloggers like this: