Orang yang membaca Al-Quran dan menghafalnya belum tentu Al-Quran sampai kepada hati dan ruhnya. Tidak sedikit bacaan Al-Qura kita baru sampai di tenggorokan belum masuk ke dalam hati.

Berikut ini saya sampaikan riwayat tentang doa mencintai Al-Quran, dengan membacanya semoga Allah memudahkan Al-Quran masuk ke dalam hati dan jiwa kita.

Doa ini sangat Agung, mengharapkan kebahagiaan yang abadi yaitu ketika Al-Quran menjadi penyejuk hati. Ibarat air menyiram hati yang mati dan keras sehingga tumbuh dan kuat.

Hendaknya setiap Muslim terlebih lagi seorang penghafal Al-Qura mengulang ulang doa ini setiap hari 3 atau 5 kali dalam sehari dengan penuh harap agar diijabahi. Di antara tanda diijabahnya doa ini, dilapangkan dadanya untuk lebih banyak membaca Al-Quran dan lebih rajin mengerjakan Shalat di malam hari.

Dari Ibnu Mas’ud berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: “Tidaklah seorang hamba yang sedang mendapatkan musibah, kesedihan hati dan kegundahan jiwa kemudian membaca:

“Ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu, putra dari hamba-Mu, putra dari umatmu. Ubun-ubunku ada di genggam-Mu, menerima segala keputusan-Mu, dan memandang adil apa saja hukum-Mu. Aku memohon dengan asma apa juga yang Engkau sebutkan terhadap diri-Mu, atau Engkau turunkan pada kitab-Mu, atau pernah Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhluk-Mu, atau Engkau simpan dalam perbendaharaan ghaib dari ilmu-Mu, agar Al-Quran itu Engkau jadikan kembang hatiku, cahaya dadaku, pelenyap duka dan penghilang susahku”.

Maka pastilah Allah akan menghilangkan semua kesedihan dan kesulitannya serta menggantikan dengan jalan keluar baginya. Lalu seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW “Ya Rasulallah, bolehkah kami menghafalkannya?”. Beliau menjawab : “Aku anjurkan bagi yang mendengarnya agar menghafalkan (dan mengamalkannya)”. (HR.
Ahmad dan Ibnu Hibban)
.

Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang sedang mendapatkan musibah, kesedihan hati dan kegundahan jiwa kemudian membaca do’a ini pastilah Allah akan menghilangkan semua kesedihan dan kesulitannya serta menggantikan dengan jalan keluar baginya”.

Lalu seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW “Ya Rasulallah, bolehkah kami menghafalkannya ?”. Beliau menjawab : “Aku anjurkan bagi yang mendengarnya agar menghafalkan (dan mengamalkannya)”. (HR. Hakim)

Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan doa ini agar Al-Quran menjadi penyejuk hati dalam kehidupan kita. Hanya orang yang berpikiran mendalam yang mencintai Al-Quran melebihi segalanya.

Lafaz doa bisa Anda simak di video ini